Category Archives: Aktualności

Grupy wsparcia dla dzieci z rodzin zastępczych

Grupy wsparcia – zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym, które przebywają w rodzinach zastępczych zawodowych w Płocku.

Zajęcia mają na celu rozwijanie za pomocą ruchu świadomości własnego ciała oraz nawiązanie kontaktu za pomocą ruchu i dotyku.

Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem, a dla dzieci poniedziałki stają się radośniejsze.

Warsztaty dla rodziców dzieci z trudnościami „Świadomy rodzic”

2 marca 2020 roku (poniedziałek) w godz.: 17.30 – 20.30

ul. Misjonarska 22

09-400 Płock

Szczegółowe informacje

Bezpłatne dla mieszkańców Płocka!!!
Warsztaty przeznaczone są dla rodziców, którzy:
– wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, ZA, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.
Tematy poruszane na warsztatach:
– trudności dzieci w domu, szkole, wśród rówieśników i jak sobie z nimi radzić;
– jak wydawać polecenia by je dziecko wykonało;
– sposoby na skrócenie i usprawnienie czasu odrabiania lekcji;
– jak rozmawiać z dzieckiem żeby nas słuchało;
– domowy system zasad, konsekwencji, nagród: jak nagradzać, jakie stawiać konsekwencje
– jak radzić sobie z zachowaniem agresywnym i/ lub wybuchami agresywnymi;
– jak chwalić swoje dziecko;
– jak rozmawiać z nauczycielem, żeby wspierał nasze dziecko.
Zajęcia mają charakter cykliczny i odbywają się przez 9 kolejnych poniedziałków.
Ilość miejsc ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń.
Zapisy pod nr telefonu 664-918-994 lub poprzez https://www.facebook.com/NIEMALEKKOstowarzyszenie/

Organizator

Sylwia Bylicka

Życzenia Świąteczne

Pięknych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia

w otoczeniu bliskich, serdecznych ludzi

życzą

Dyrektor i pracownicy

Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej

w Płocku

Informacja

Dyrektor Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że 24 grudnia 2019 roku (wtorek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka.  Odpracowanie dnia wolnego nastąpi 14 grudnia 2019 roku (sobota). 
W dniu 14 grudnia 2019 roku Ośrodek czynny będzie w godzinach od 7.30 do 15.30.

Dzień pracownika socjalnego

W dniu 19.11.2019 r. w Szkole Muzycznej w Płocku odbyły się uroczyste obchody  Dnia Pracownika Socjalnego, podczas których Prezydent Miasta Płocka – Pan Andrzej Nowakowski nagrodził  29 pracowników socjalnych. Wśród wyróżnionych osób znalazły się  dwie nasze koleżanki Pani Małgorzata Wiśniewska oraz Pani Katarzyna Kalinowska.
 Z tej okazji składamy Paniom serdeczne gratulacje.!!!!!

Rada ds. Rodzicielstwa zastępczego

W dniu 23 października 2019 roku w siedzibie Ośrodka odbyła się „Rada ds. Rodzicielstwa Zastępczego”. Uczestniczyli w niej, m.in. przedstawiciele rodzin zastępczych, pracownicy pomocy społecznej, sądownictwa, policji i służby więziennej, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Miasta Płocka, a także rzecznik prasowy Teatru Dramatycznego w Płocku. Niezwykle cenna jest wymiana doświadczeń między pracownikami podległymi różnym resortom. Ułatwia to skoordynowanie podejmowanych działań.

Zmiana godzin pracy Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku

Informujemy, że w czwartek 31 października 2019 roku Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej będzie otwarty od 7.30 – 15.30

Forum

Forum Płockiego Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 26 sierpnia 2019 r. odbyło się I Forum Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych
„Otwarte Serca”. Spotkanie miało miejsce w auli Liceum im. St. Małachowskiego w Płocku. Zebrani wysłuchali wystąpień: Pana Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego, dyrektor Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej – Pani Anny Borkowskiej i dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pana Mirosława Chyby. Celem spotkania była wymiana doświadczeń, promowanie pieczy zastępczej w lokalnej społeczności oraz omówienie sytuacji dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych. Wystąpienie Pani dyrektor Anny Borkowskiej, dotyczyło poczucia wartości dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i ich opiekunów. W naszym mieście, tak jaki i w całym kraju brakuje osób chętnych do stanowienia rodzin zastępczych. Podjęcie decyzji o założeniu takiej rodziny może stanowić wstęp do nowego, podarowanego innym życia i stać się sposobem na rodzicielskie spełnienie, samorealizację i pracę.

Życzenia z okazji nowego roku szkolnego

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, życzymy Dzieciom i Opiekunom samych sukcesów, sił do porannego wstawania, wielu nowych przyjaźni oraz satysfakcji z osiąganych celów.

Szkolenie FASD

ZAPROSZENIE

Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku, zaprasza rodziny zastępcze do udziału w szkoleniu
o tematyce „FASD jako konsekwencja nadużywania alkoholu przez kobiety ciężarne – konsekwencje FASD u dzieci  w rodzinach zastępczych. Strategie radzenia, możliwości rozwoju dziecka i rodziny zastępczej” w terminie: 19, 25, 26 września 2019 r. w godzinach 10:00 – 15:30.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Ośrodka.

Serdecznie zapraszamy!