Monthly Archives: listopad 2014

Informacja

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2012r. został zatwierdzony autorski program szkolenia do sprawowania pieczy zastępczej „Sowa” napisany przez pracowników Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku.
Daje to naszej instytucji uprawnienia do prowadzenia szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Sprawozdanie z działalnosci

Sprawozdanie z działalnosci Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej w Płocku za okres od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. Continue reading