Monthly Archives: wrzesień 2018

Pracownicy Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Edyta Dymitrow-Leśniewska – dyrektor
Małgorzata Wiśniewska – specjalista ds. administracyjno – kadrowych
Agnieszka Garstka – pedagog/logopeda
Monika Stylska – pedagog/logopeda
Edyta Olender – psycholog
Anna Kopec – psycholog
Anna Wojda Wilk – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Violetta Krzyżaniak – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Marzenna Zielińska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Katarzyna Ciesielska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Dorota Charzewska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Katarzyna Kalinowska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Aneta Nyckowska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (umowa na zastępstwo)
Iwona Gontarek – sprzątaczka