Monthly Archives: marzec 2020

Komunikat!

Szanowni Państwo!
Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z występowaniem koranawirusa COVID-19 informujemy, że w okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania.:

 • pracownicy Ośrodka będą świadczyć pracę rotacyjnie,
 • pozostali pracownicy, którzy nie świadczą pracy w siedzibie Ośrodka pozostają do dyspozycji Dyrektora w miejscu zamieszkania,
 • Ośrodek będzie czynny w godz. 7.30-15.30 (wyłącznie w czwartki do 17.30).
  W sytuacjach, gdy jest to możliwe prosimy o:
 • ograniczenie bezpośredniego kontaktu z osobami współpracującymi
  i korzystającymi z pomocy Ośrodka,
 • załatwianie spraw drogą telefoniczną, elektroniczną lub
  korespondencyjną.
 • ograniczenie do niezbędnego minimum pracy w trenie.
 • pracownicy, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy leczyli się na choroby onkologiczne lub inne choroby przewlekłe obniżające odporność immunologiczną lub ukończyli 60. r. ż. powinni zgłosić ten fakt bezpośredniemu przełożonemu i unikać wchodzenia w środowisko.

W tym okresie odwołujemy również:
– spotkania grup wsparcia z rodzinami zastępczymi,
– zajęcia z dziećmi z rodzin zastępczych,
– kontakty dzieci z rodzicami biologicznymi,
– okresowe oceny sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinach
zastępczych,
     – oceny rodzin zastępczych,
     – analizy sytuacji osobistej,  rodzinnej i majątkowej kandydatów na
        rodzinę zastępczą,
    – szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej,
      – terapie pedagogiczne, logopedyczne, psychologiczne dla dzieci
        korzystających z pomocy Ośrodka.          


Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych

Serdecznie zapraszamy na cykl spotkań rodziny zastępcze spokrewnione
i niezawodowe do Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku w dniach:
– 17 marca 2020 roku o godz. 10.00
– 21 kwietnia 2020 roku o godz. 10.00
– 19 maja 2020 roku o godz. 10.00

Proponujemy wymianę doświadczeń i bycie razem z kimś, kto ma takie same problemy. Rodziny zastępcze przeżywają podobne trudności dlatego mogą być dla siebie najlepszymi doradcami.

Grupy wsparcia dla dzieci z rodzin zastępczych

Grupy wsparcia – zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym, które przebywają w rodzinach zastępczych zawodowych w Płocku.

Zajęcia mają na celu rozwijanie za pomocą ruchu świadomości własnego ciała oraz nawiązanie kontaktu za pomocą ruchu i dotyku.

Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem, a dla dzieci poniedziałki stają się radośniejsze.