Informacja

Dyrektor Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że 7 stycznia 2022 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka.

Comments are closed.