Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych zawodowych

sowa1

Masz najważniejszy klucz, otwórz nim swoje serce

 Daj miłość dzieciom, które jeszcze jej nie zaznały.

Utwórz rodzinę zastępczą zawodową

                                     – nowy dom dla samotnych dzieci.

Rodzinę zastępczą zawodową mogą tworzyć małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim. Kandydaci muszą spełniać warunki określone w Ustawie
z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rodzina zastępcza zawodowa otrzymuje wynagrodzenie miesięczne oraz świadczenia pieniężne na utrzymanie każdego umieszczonego w niej dziecka.

Kompetentni pracownicy udzielą szczegółowych informacji.

w Ośrodku Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Płock, ul. gen. Franciszka Kleeberga 3

tel: 24/365-92-27 lub 24/366-72-50

oraz

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Płock, ul. Stanisława Zgliczyńskiego 4

tel: 24/364-02-39 lub 36/364-02-40

Comments are closed.